Kultura Ukraińska z daleka i z bliska

Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce „Czeremosz” zaprasza na prezentację kultury ukraińskiej oraz dorobku mniejszości ukraińskiej w Polsce.

Kultura Ukraińska z daleka i z bliska 21-22 listopada, Węgorzewo

Źródło: W-M ROT