Regulamin

Regulamin serwisu krainajezior.info

1. Autor tekstu oświadcza, że zamieszczony przez niego tekst jest jego prywatną opinią, do której ma prawo zgodnie z art. 54 Konstytucji RP.

2. Użytkownicy mogą przesyłać materiały, co do których mają prawa autorskie wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.)

3. Użytkownicy poprzez przesłanie materiałów (teksty, zdjęcia, filmy) wyrażają zgodę na publikowanie tych treści na stronie: krainajezior.info

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie zdjęć oraz informacji o tematyce sprzecznej z prawem, pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników przekazów reklamowych.

6. Materiały wysłane przez użytkownika trafiają do moderatora, który zatwierdza je bądź odrzuca.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 7, 8 a także prawo do blokowania uczestnictwa w serwisie w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia niniejszego regulaminu.

8. Twórca strony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za umieszczane artykuły, zdjęcia bądź filmy. Użytkownik publikuje treść na własną odpowiedzialność i ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za umieszczone materiały.

9. Użytkowanie serwisu jest (i zawsze będzie) darmowe. Rejestracja w serwisie oznacza, że zainteresowany zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

10. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania i nigdy nie zostanie zmieniony.