Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku

W ośrodku działają:
* Pracownia teatralna
* Pracownia muzyczna
* Pracownia taneczna
* Pracownia plastyczna
* Teatr Tańca Metamorfozy
* Teatr Ognia
* Oleckie Echo
* Miejska Orkiestra Dęta

Czym dysponujemy
Budynek Oleckiego Centrum Kultury (Plac Wolności 22)

– Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, sala wystawienniczo-konferencyjna (I piętro) – 60m2
– Sala baletowa (I piętro)- 54m2
– Hol kina (parter) – 45m2
– Sala widowiskowo-kinowa (parter):

* widownia – 218 miejsc siedzących,
* scena 6×10, wysokość 11,5 m, ruchome sztankiety,
* sterowane oświetlenie i nagłośnienie stereo,
* panoramiczny ekran kinowy.

Budynek Teatru AGT (ul. Partyzantów 2)

– Sala Teatru AGT – wielofunkcyjna sala teatralna: możliwość aranżacji przestrzeni, ruchome praktykable, 24 punkty świetlne (x3kW) – ok. 180m2
Budynek Urzędu Miejskiego (Plac Wolności 1)

– Olecka Izba Historyczna – dwie sale wystawiennicze (I piętro) – ok. 70m2


Adres: Plac Wolności 22,19-400 Olecko
Email: rok@przystanek.pl
Adres: (087) 520 20 59
Strona internetowa: http://www.przystanek.pl/