Pracownia Fotograficzna Gniazdo

Pracownia fotografii „Gniazdo”, powstała w roku 1998. Pierwsza wspólna wystawa ówczesnych członków pracowni miała miejsce w czerwcu 1999 roku , a honorowym gościem gołdapskich twórców fotografii był profesor Andrzej Strumiłło, który na bieżąco zrecenzował prace wszystkich wystawiających.

„Gniazdo” jest miejscem spotkań twórców w bardzo różnym wieku. Najmłodsi mają 12 lat, a najstarsi – dużo więcej, ale liczy się zapał i chęć poznania nowych dróg artystycznej ekspresji. Pracownia wyposażona jest w ciemnię fotograficzną z tradycyjnym sprzętem do fotografii czarno-białej. Posiada też niezbędny sprzęt do uprawiania fotografii cyfrowej, oraz skromne studio fotograficzne.

Pracownię prowadzi fotograf malarz i grafik Jarosław Jasiński, który jest do dyspozycji wszystkich zainteresowanych – codziennie od 17.00 do 22.00.

Pracownia zorganizowała trzy wystawy zbiorowe /własna twórczość członków „Gniazda”/ i kilka wystaw indywidualnych – twórców, którzy są lub byli związani z pracownią.


Adres: ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap
Adres: (87) 615-08-03