Nidzicki Ośrodek Kultury

Nidzicki Ośrodek Kultury

  realizuje zadania gminy w zakresie tworzenia, udostępniania i popularyzacji kultury. Do podstawowych działań ośrodka należy w szczególności:
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa.

Nidzicki Ośrodek Kultury

  prowadzi:

 • amatorskie zespoły dla dzieci i młodzieży: taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne i krąg giermkowy
 • kluby dla dorosłych: seniora oraz chór kameralny
 • obsługę imprez sportowych i kulturalnych
 • Muzeum Ziemi Nidzickiej
 • autorską galerię Hieronima Skurpskiego

Nidzicki Ośrodek Kultury

  organizuje:

 • festiwale, koncerty, konkursy, przeglądy i wystawy
 • dyskoteki i rockowiska
 • zajęcia dla dzieci w czasie wakacji i ferii
 • akcje charytatywne

Adres: ul. Zamkowa 2, 13-100 Nidzica
Email: nidzickiosrodekkultury@poczta.fm
Adres: (89) 625 3144
Strona internetowa: http://www.nok.nidzica.pl