Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim

Miejskie Centrum Kultury funkcjonuje w obecnej formie od 1977 roku.

Obecnie w w budynku mieści się sala widowiskowa z zapleczem scenicznym oraz pracownie specjalistyczne, w których codziennie młodzież i dorośli pod okiem opiekunów/instruktorów do późnych godzin wieczornych rozwijają swoje pasje.

Od 1990 roku do Miejskiego Centrum Kultury należy również Kino „Harmonia” oraz Muzeum Ziemi Lubawskiej.

Specjalnie dla Państwa w Miejskim Centrum Kultury działa :

Dziecięcy zespół teatralny
Teatr „Do jutra”
Koło plastyczne
Ognisko muzyczne, w ramach którego odbywają się zajęcia z gry na:
*akordeonie,
*gitarze,
*pianinie
*keyboardzie
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Klub Szachowy „Hetman”
Chór Cantamus
Mini Studio Piosenki
Chór Harmonia
Zespół taneczny Bagatelka i Mini Bagatelka
Grupa taneczna BeTrzy
Zajęcia cyrkowe
Misją Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim jest organizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, propagowanie uczestnictwa (bez względu na wiek) w kulturze oraz rozwijanie zainteresowań mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego


Adres: ul. 19 stycznia 17a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Email: mcknml@wp.pl
Osoba kontaktowa: Oksana Rabij
Adres: (56) 474 28 24
Strona internetowa: http://mcknml.pl