Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

Miejski  Ośrodek Kultury w Olsztynie jest samorządową instytucją, realizującą  zadania własne  gminy Olsztyn w zakresie kultury. Głównym obowiązkiem statutowym MOK jest upowszechnianie kultury, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz inspirowanie i rozwijanie ich aktywności artystycznej. Tę pojemną misję realizuje zespół pracowników i współpracowników MOK wśród których są zarówno specjaliści od animacji społeczno-kulturalnej jak i historycy sztuki, plastycy, filmoznawcy i teatrolodzy, muzycy i muzykolodzy, filolodzy, teoretycy i praktycy teatru, fotografowie i filmowcy oraz specjaliści od techniki scenicznej.
Od października do czerwca (latem MOK jest organizatorem obejmującego ponad 100 imprez i festiwali Olsztyńskiego Lata Artystycznego- certyfikowanego przez Polską Organizację Turystyczną „produktu turystycznego”) w salach, pracowniach i galeriach MOK uczestniczyć można w licznych wydarzeniach kulturalnych. Praktycznie co drugi dzień mieszkańcy Olsztyna  mogą być na wernisażu, spotkaniu autorskim czy debacie, spektaklu, koncercie, projekcji lub wykładzie. Wydarzenia te pogrupowane są w kilkanaście cykli tematycznych obejmujące większość obszarów kultury.
Przy MOK działają także zespoły, dające ich uczestnikom możliwość czynnego uczestniczenia w kulturze.  Chór Collegium Musicum jest od lat ambasadorem olsztyńskiej i polskiej sztuki śpiewu chóralnego, na całym świecie. Prestiżowa nagroda Fryderyka za wykonanie utworów Feliksa Nowowiejskiego spektakularnie potwierdziła jego klasę. Wśród innych grup twórczych są: orkiestra smyczkowa Absolwent,  grupa teatralna Kokon, zespół wokalny Moderato, klub plastyczny Sąsiedzi i szereg innych.
Zmodernizowana i nowocześnie wyposażona w unijnym projekcie kamienica Naujacka, umożliwiła MOK-owi m.in. prowadzenie profesjonalnych warsztatów w ramach Centrum Sztuk Wizualnych, obejmujących kilkanaście dyscyplin plastycznych, filmowych i fotograficznych. Tu również ma swoje przedpołudniowe zajęcia mokowska Akademia Trzeciego Wieku.


Adres: ul. Dąbrowszczaków 3 Olsztyn 10-538
Email: dyrekcja@mok.olsztyn.pl
Adres: (89) 522 13 50
Strona internetowa: http://www.mok.olsztyn.pl