Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie

W Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie działają: Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Biblioteka Publiczna oprócz typowej działalności organizuje spotkania autorskie cieszące się wielką popularnością wśród czytelników. Na spotkania zapraszani są aktorzy, literaci, podróżnicy oraz inni ciekawi ludzie. Biblioteka systematycznie powiększa swój księgozbiór co przyciąga coraz większą liczbę czytelników.
       Dom Kultury prowadzi stałe formy zajęć jak: koła taneczne, plastyczne, wokalne, naukę gry na instrumentach. Wielkim zainteresowaniem u pań cieszy się Akademia Zgrabnej Sylwetki. Osoby starsze bardzo aktywnie działają w Klubie Seniora. W pięknej sali widowiskowej organizowane są imprezy o różnorodnym charakterze. Bardzo popularne wśród lokalnej społeczności i przyjezdnych gości są organizowane w okresie letnim imprezy plenerowe m. in. cieszące się największym powodzeniem obchody „Dni Srokowa”. Wśród artystów goszczących u nas z okazji tych dni możemy wymienić m. in. Piotra Szczepanika i Andrzeja Rosiewicza. Głównym celem pracy Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej. Wielkim artystycznym wydarzeniem w życiu naszej Gminy jest organizowany od 2001 roku Międzynarodowy Plener Malarski. Dotychczas gościliśmy artystów z Turcji, Rosji, Białorusi, Słowacji, Macedonii, Szwecji, Niemiec, Chin, Ukrainy, Grecji, Bośni i Hercegowiny oraz Polski.


Adres: Plac Rynkowy 14, 11–420 Srokowo
Adres: (89) 753 40 51