Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach

Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach powstał w 1974 r. Początkowo działał jako jednostka budżetowa, w 1996 r. został przemianowany na Klub Młodzieżowy. 24.02.2004r. Rada Gminy Prostki zadecydowała o zmianie formy działalności Klubu Młodzieżowego i utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod obecną nazwą.

Gminny Ośrodek Kultury swoim istnieniem i działalnością spełnia potrzeby mieszkańców poprzez kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowuje ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnia i rozwija uzdolnia w ruchu artystycznym, budzi zainteresowania kulturą twórczą, wdraża do kulturalnego spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju używek oraz kultywowania tradycji. Wiadomo jest też że stałą troską jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających w GOK, a także kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym. Potrzeba  działalność „Klubu Seniora” prowadzona przez GOK pozwoliła też starszym ludziom na więcej możliwości. Wszelkiego rodzaju spotkania, wyjazdy i bale uczyniły z ludzi starszych aktywnych społecznie. GOK jest jedynym miejscem spotkań wszystkich mieszkańców co pozwala na integrację i rozwój pokoleń i zachowanie tradycji. Zycie kulturalne Prostek jest postrzegane w dużym i szerokim stopniu rozwoju dlatego też istnienie GOK jest bardzo ważne w życiu mieszkańców.

 


Adres: ul.1 Maja 34, 19-335 Prostki
Email: gciprostki@o2.pl
Osoba kontaktowa: Ewa Ratkiewicz
Adres: 516141225
Strona internetowa: http://gok.prostki.info/