Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach

Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach został powołany przez Naczelnika Gminy Barciany w roku 1985. Głównym zadaniem Domu Kultury jest organizowanie zróżnicowanych form działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej mającej na celu atrakcyjne i pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Przez cały rok Gminny Ośrodek Kultury proponuje mieszkańcom naszej gminy udział w licznych działaniach programowych realizowanych w ramach zajęć stałych, kursów i imprez. Bardzo popularne wśród lokalnej społeczności i przyjezdnych gości są organizowane w okresie letnim imprezy plenerowe.


Adres: ul. Kościuszki 2, 11-410 Barciany
Email: gokbarciany@wp.pl
Adres: (89) 753 10 17
Strona internetowa: http://www.gok-barciany.info