Giżyckie Centrum Kultury

Dyrektor – Dorota Łabuz

Giżyckie Centrum Kultury jako instytucja kultury zostało powołane dnia 27 października 2000r.

Zgodnie ze statutem placówki przedmiotem działalności GCK jest:
1. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie podstawowych potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców i turystów.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą, sztuką i rekreacją.
3. Wychowanie, upowszechnianie i edukacja kulturalna.
4. Animowanie i promowanie działalności kulturalnej twórców z terenu Giżycka.
5. Planowanie i realizacji imprez artystyczno – kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim w formie konkursów i festiwali.
6. Planowanie i realizacja imprez plenerowych w okresie letnim.

Giżyckie Centrum Kultury jest dysponentem i administratorem amfiteatru w Giżycku. Obiekt zlokalizowany jest w zabytkowym obiekcie fortyfikacyjnym z XIX w. – twierdzy Boyen.
Rozlokowany jest on na powierzchni ok. 1ha, całkowicie odrodzonej. Z jednej strony część graniczną obiektu stanowią mury (wys. 5 – 8m, dł. ok. 200m), z innej wysoki płot. Amfiteatr jest w pełni przygotowany do organizacji imprez masowych w zgodzie z wymaganiami ustawy. Posiada wyjścia awaryjne, infrastrukturę techniczną i sanitarną. GCK dysponuję również barierami zabezpieczającymi i kontaktami z potencjalnymi służbami ochrony. Publiczność, która może przebywać w amfiteatrze to 3,5-4 tys. widzów – tyle jest bowiem miejsc siedzących.
Scena, całkowicie zadaszona posiada wymiary: dł.15m, wys. 8m, szer. 12m.
Powierzchnia obiektu pozwala na rozlokowanie w nim wielu stoisk gastronomicznych i stanowisk promocyjnych.
W latach ubiegłych z możliwości jakie daje nasz amfiteatr skorzystało wielu organizatorów imprez masowych.

Odbyły się tutaj m.in.
– kolejne edycje Festiwali Piosenki Żeglarskiej i Morskiej „Szanty w Giżycku” oraz „Masovia Folk Festival”;
– Festiwale Piosenki Turystycznej „Ukleja”;
– telewizyjne spotkania biesiadne;
– występy kabaretowe;
– koncerty czołowych wykonawców krajowych i zagranicznych.

Amfiteatr w twierdzy Boyen w Giżycku jest idealnym miejscem na organizację biletowanych imprez artystycznych w sercu „Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”.


Adres: ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko
Email: info@gizyckiecentrumkultury.pl
Adres: (87) 428 16 37
Strona internetowa: http://gizyckiecentrumkultury.pl/