Centrum Kultury i Turystyki Mrągowo

Centrum Kultury i Turystyki jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania gminy miejskiej Mrągowo z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, upowszechniania czytelnictwa oraz propagowania działalności rekreacyjno – turystycznej. Do sztandarowych imprez organizowanych i współorganizowanych przez CKiT znanych w kraju, a także poza jego granicami niewątpliwie należą: Piknik Country, Festiwal Kultury Kresowej, Mazurska Noc Kabaretowa.

Centrum Kultury i Turystyki zaprasza wszystkie chętne osoby, które chcą rozwijać swoje artystyczne uzdolnienia na zajęcia teatralne, taneczne, plastyczne oraz muzyczne. Więcej informacji o proponowanych zajęciach znajduje się na podstronach poszczególnych grup. Informacje można także uzyskać w dziale organizacji imprez CKiT oraz pod numerami tel. (89) 743 34 65 lub 743 34 53.

Zapisy na zajęcia ogłaszane są i przyjmowane wraz z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, w miesiącach wrzesień/październik. Do poszczególnych grup można także zapisać się w ciągu roku.


Jeśli chcesz rozwijać swoją pasję, spróbujemy Ci w tym pomóc!


Adres: ul. Warszawska 26, 11 - 700 Mrągowo
Email: ckit@ckit.mragowo.pl
Adres: (89) 743 34 50
Strona internetowa: http://www.ckit.mragowo.pl/