Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

Miejski  Ośrodek Kultury w Olsztynie jest samorządową instytucją, realizującą  zadania własne  gminy Olsztyn w zakresie kultury. Głównym obowiązkiem statutowym MOK jest upowszechnianie kultury, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych mieszkańców or...

Nidzicki Ośrodek Kultury

Nidzicki Ośrodek Kultury realizuje zadania gminy w zakresie tworzenia, udostępniania i popularyzacji kultury. Do podstawowych działań ośrodka należy w szczególności: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, two...

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku

W ośrodku działają: * Pracownia teatralna * Pracownia muzyczna * Pracownia taneczna * Pracownia plastyczna * Teatr Tańca Metamorfozy * Teatr Ognia * Oleckie Echo * Miejska Orkiestra Dęta Czym dysponujemy Budynek Oleckiego Centrum Kultury (Plac...

Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim

Miejskie Centrum Kultury funkcjonuje w obecnej formie od 1977 roku. Obecnie w w budynku mieści się sala widowiskowa z zapleczem scenicznym oraz pracownie specjalistyczne, w których codziennie młodzież i dorośli pod okiem opiekunów/instruktorów do późny...

Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach

Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach powstał w 1974 r. Początkowo działał jako jednostka budżetowa, w 1996 r. został przemianowany na Klub Młodzieżowy. 24.02.2004r. Rada Gminy Prostki zadecydowała o zmianie formy działalności Klubu Młodzieżowego i utworzeni...

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach mieści się zaledwie 6 km od Olsztyna.  Obszar naszego działania to 23 miejscowości (19 sołectw).  GOK powstał w roku 1994. Oprócz ośrodka kultury  naszą instytucję tworzą Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach, Biblioteka...

Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie

W Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie działają: Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Biblioteka Publiczna oprócz typowej działalności organizuje spotkania autorskie cieszące się wielką popularnością wśród czytelników. Na spotkania zapraszani są aktor...

Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach

Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach został powołany przez Naczelnika Gminy Barciany w roku 1985. Głównym zadaniem Domu Kultury jest organizowanie zróżnicowanych form działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej mającej na celu atrakcyjne i pożyteczne...