Pruskie życie w Ostródzie

Kultura pruska jest nieodłącznym elementem tradycji Warmii i Mazur. Jej ślady widać w pozostałościach po dawnej architekturze, legendach i podaniach, mentalności mieszkańców naszych terenów, a także w warmińsko-mazurskiej kuchni regionalnej. Zagadnieniu t...

Ujawniamy Dworzec, ulice i okolice

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna już po raz trzeci zaprasza na akcję UJAWNIJ SIĘ! Tym razem ujawniamy Dworzec, ulice i okolice - czyli ciekawe historie naszych Sąsiadów oraz twórczość Mistrzów prowadzących zajęcia właśnie na Dworcu. W progra...