Whisky w Pałacu Pacółtowo

Trunek popularnie zwany Whisky pochodzi najprawdopodobniej z Irlandii. Iryjscy mnisi pędzili go już w VII wieku. Była to mieszanka uzyskiwana poprzez destylację produktów fermentacji owoców i na początku używana wyłącznie do celów leczniczych jako środek ...