Róznice między leasingiem operacyjnym a finansowym

Najczęściej wybieraną formą finansowania samochodu jest leasing. W zakresie leasingu mamy formy finansowania takie jak leasing operacyjny czy leasing finansowy. Oba leasingi dają nam odmienne rezultaty podatkowe, które mają wpływ na sposób rozliczenia wydatków dotyczących samochodu osobowego. Jak powinniśmy rozliczać się z fiskusem w obu przypadkach i czym się charakteryzuje każdy z nich?

Sprawdżmy jakie są róźnice między leasingiem operacyjnym a finansowym.

Leasing operacyjny

Jego znamienną cechą jest to, że przedmiot, który jest użytkowany jest własnością firmy leasingowej a nie osoby podejmującej się leasingu. Zgodnie z umową przedmiot wzięty w leasing np samochód nie może być ujęty w ewidencji środków trwałych. Jednakże kosztem podatkowym mogą być wszelkie wydatki związane z przedmiotem leasingowym m.in. raty leasingu, paliwo, opłata wstępna, części czy materiały wymagane do prawidłowego jego funkcjonowania.

 

Leasing finansowy

Przedmiot wzięty w leasing finansowy np samochód jest zupełnie inaczej traktowany niż w leasingu operacyjnym, gdyż przechodzi w ręce leasingobiorcy. Taki przedmiot możemy wprowadzić do ewidencji środków trwałych, co sprawia, że wszelkie koszty amortyzacyjne będą ujęte i odpisane w kosztach uzyskania przychodu.
Aby określić wartość początkową przedmiotu leasingowego w tym przypadku samochodu należy odnieść się do przepisów o nabyciu środków trwałych na drodze zakupu (art. 22g ust. 3 i 5 ustawy o PIT). Wartość netto będzie wartością początkową i będzie odpowiadać sumie wziętych rat. Możemy ją zwiększyć o dodatkowe koszty np transportu, montażu, rozładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych czy skarbowych ale są pewne ograniczenia. Jeśli cena samochodu zaliczonego do środków trwałych będzie większa niż 20 000 euro, to kosztem podatkowym mogą być jedynie odpisy amortyzacyjne określone od wartości limitu ceny, które powinny być przeliczone na złotówki zgodnie ze średnią kursu NBP z poprzedniego dnia, w którym doszło do przekazania samochodu do użytkowania ( art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).
Ujęcie samochodu w leasingu finansowym do środków trwałych wyłącza rozliczenie bezpośrednio w kosztach rat leasingowych. Można natomiast ująć w koszty części odsetkowe rat leasingowych po wcześniejszym ich opłaceniu, jak również innych wydatków, które związane są z aktualnym wykorzystaniem samochodu w firmie.

Uwaga: Jeśli podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty należnego podatku o podatek naliczony, nieodliczony VAT należący do części kapitałowej stanie się składnikiem wartości początkowej środka trwałego.

 

Całościowo czy połowicznie?

Od 1 kwietnia 2014 roku wydatki, które są powiązane z samochodem osobowym wziętym w leasing nie są ograniczone limitem odliczenia VAT (ograniczenie określało 60 % i mniej niż 6000 zł). Aktualnie odliczenie VAT od wydatków, które dotyczą pojazdu osobowego jest zależne od tego w jaki sposób użytkowany jest samochód w firmie. Na pełne odliczenie VAT mogą liczyć leasingobiorcy, którzy wykorzystują samochód jedynie do celów firmowych. Mogą oni nie tylko odliczyć raty leasingowe ale również pozostałe wydatki związane z użytkowaniem samochodu jak np zakup paliwa czy części samochodowe. Jednakże aby uzyskać taką ulgę przedsiębiorca musi odpowiednio wybór ten udokumentować. Na początku taki pojazd trzeba zgłosić do urzędu skarbowego wypełniając odpowiedni druk VAT-26 w ciągu 7 dni od momentu pierwszych nakładów finansowych poniesionych z tytułu zakupu pojazdu. Następnie leasingobiorca zobowiązany jest sporządzić dokładny regulamin przeznaczenia samochodu w firmie oraz regularnie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.
Osoby, które zdecydują się na wykorzystanie samochodu w sposób mieszany i do celów firmowych i do celów prywatnych mogą odliczyć jedynie 50 % podatku kwoty VAT od wydatków dotyczących tego pojazdu. Takie ograniczenie dotyczą wydatków eksploatacyjnych, rat leasingowych itd. Reszta nieodliczonego VAT zostanie uwzględniona w kosztach uzyskania przychodu. Przy wyborze mieszanym podatnik nie musi prowadzić ewidencji przejechanych kilometrów.

Artykuł został sporządzony przez redakcję zespołu GO-leasing – sieci brokerów leasingu w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *