Ochrona ubezpieczeniowa na loty samolotem

Samolot jest wygodnym środkiem transportu, pozwalającym na dotarcie w stosunkowo krótkim czasie nawet na drugi kraniec globu. Planując wakacje samolotem, warto rozważyć możliwość wykupienia stosownego ubezpieczenia turystycznego z ochroną, która przyda się podczas lotu.

 

Podstawowe ubezpieczenie turystyczne

 

Polisy turystyczne wykupywane w towarzystwach ubezpieczeniowych chronią przed ryzykiem ponoszenia kosztów leczenia w podróży. Obejmują zwykle także następstwa nieszczęśliwych wypadków czy odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. Można też dodatkowo zwiększyć ochronę ubezpieczeniową, wykupując dedykowane dla podróżujących samolotami opcje ubezpieczeniowe.

>> Sprawdź Rozkład Lotów w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury

Ubezpieczenie na wypadek opóźnienia lotu oraz opóźnienia bagażu

 

Zakres podstawowego ubezpieczenia turystycznego można w wielu przypadkach rozszerzyć, np. na opóźnienie samolotu. W ramach takiego ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe zaoferuje klientowi pomoc. Przy opóźnieniu o określoną liczbę godzin – zwykle ponad 5 lub przy odwołaniu zaplanowanego lotu, pasażer z tytułu zawartej umowy ubezpieczeniowej będzie mógł otrzymać zwrot kosztów poniesionych na niezbędne wydatki związane z takim opóźnieniem, które nie są pokrywane przez przewoźnika. Przyczyną takiej sytuacji może być:

  • strajk,
  • kwestie operacyjne i organizacyjne leżące po stronie przewoźnika,
  • awaria samolotu,
  • niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające planowe odbycie lotu.

 

W przypadku ubezpieczenia opóźnienia bagażu ubezpieczyciel może zwrócić udokumentowane koszty, w wysokości określonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Będą to wydatki przeznaczone na zakup niezbędnych przedmiotów codziennego użytku, które znajdują się w prawidłowo nadanym u przewoźnika lotniczego bagażu. Koszty zwracane są w momencie zagubienia bagażu, ale opóźnienie w jego dostarczeniu musi wynosić więcej niż liczba godzin określona w OWU, czyli zwykle od 4-5 godzin w górę.

 

Jak wnioskować o odszkodowanie?

 

Świadczenie z ubezpieczenia zostanie wypłacone na wniosek poszkodowanego pasażera, ale będzie on musiał uzyskać i przekazać do towarzystwa ubezpieczeniowego pisemne zawiadomienie od linii lotniczych o opóźnieniu lotu oraz o jego powodach, a także o zakresie odpowiedzialności przewoźnika, co pozwoli na wskazanie, które koszty poniesione przez pasażera poniósł już przewoźnik. Do wniosku o odszkodowanie klient musi ponadto załączyć oryginały rachunków i dowodów zapłaty za zakupione artykuły pierwszej potrzeby. Powinien też w momencie pozyskania informacji o odwołaniu lub opóźnieniu lotu skontaktować się z centrum alarmowym towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

Podobnie jest w przypadku ubiegania się o odszkodowanie za zagubiony czy opóźniony bagaż. Trzeba dołączyć do wniosku o odszkodowanie rachunki za zakupy, a także stosowne zawiadomienie od przewoźnika o opóźnieniu bagażu. Wszystkie kluczowe informacje dotyczące ubiegania się o odszkodowanie z ubezpieczenia turystyczne znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *