Wywiad z Joanną Staniszewską – Ekspertem Leasingu – Jakie zmiany podatkowe przyniesie nam 2017 r. ?

leasing-warszawaDziś rozmawiamy z Panią Joanną Staniszewską z GO-leasing oddział Warszawa, specjalistą rynku leasingu, w sprawie nowelizacji ustawy o VAT w 2017 r.

Reakcja: Pani Joanno, co nas czeka w 2017 w zakresie zmian podatkowych VAT?

Joanna Staniszewska, GO-leasing: Zanim odpowiem na to pytanie, przypomnę, że od 2017 r. miał nastąpić powrót do niższych stawek VAT i to niestety się nie zmieni.

Ale od 1 stycznia 2017 roku nastąpi wiele innych istotnych zmian. Główne punkty nowelizacji ustawy o VAT przewidują:

 • przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT do końca 2018 roku (poprzednie przepisy mówiły między innymi o powrocie do 22% VAT od początku 2017 roku)
 • nastąpi podwyższenie limitu tzw. zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł (obecnie limit tego zwolnienia wynosi 150.000 zł, więc zmiana jest bardzo istotna),
 • określone zostały nowe warunki skracania terminu zwrotu różnicy podatku do 25 dni
 • nałożony został obowiązek składania większości deklaracji VAT za pomocą środków elektronicznych
 • dodane zostały przepisy uprawniające naczelników US oraz organy kontroli podatkowej do ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego

Redakcja: No właśnie, a propo ostatniego puntku. Mówi się, że zwiększą się kontrole skarbowe i zakres kontroli. Czy to prawda?

Joanna Staniszewska, GO-leasing: Należy założyć że tak.

Nowe przepisy określają, że takie kontrole przeprowadzane będą z nielicznymi wyjątkami w przypadku gdy podatnik:

1. w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

 • kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
 • kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
 • kwotę różnicy podatku, do obniżenia podatku należnego za następne okresy wyższą, od kwoty należnej,
 • kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego, lub kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy, a powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego,

2. nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

Redakcja: Z jakimi konsekewncjami może liczyć się przedsiębiorca, który dokona uchybień  w jednym z powyższych punktów?

Joanna Staniszewska, GO-leasing: Standardowa wysokość tego dodatkowego zobowiązania podatkowego ma wynosić 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy. Jednakże w niektórych przypadkach kwota dodatkowego zobowiązania podatkowego ma być podwyższona do 100%. Ma tak być – w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z poniżej wymienionych faktur – w razie stwierdzenia, że zawyżona kwota podatku naliczonego, wynika z faktur, które:

 • zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
 • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
 • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego.

Redakcja: Uprzejmie dziękujemy za to, że znalazła Pani czas by omówić przyszłe zmiany podatkowe na rynku. Na koniec zapytam się o Pani specjalizacje, czyli leasing. Czy czekają nas istotne zmiany na rynku w 2017 roku?

Joanna Staniszewska, GO-leasing:  Związek Polskiego Leasingu podczas publikacji ostatniego raportu kwartalnego w branży przedstawił wyniki przeprowadzonego badania nastrojów koniunktury leasingowej wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL. Zauważalne jest przekonanie pracowników co do stabilizacji zatrudnienia. Jednocześnie pracownicy są przekonani o mniejszej ilości rozwiązanych umów. Jeżeli zaś chodzi o koniunkturę przeszłych aktywów to aż 13% pracowników przewiduje istotny wzrost wartości maszyn i urządzeń.

Jednocześnie przewidujemy wyższego poziomu finansowania dla głównych grup ruchomości: finansowania pojazdów lekkich i transportu ciężkiego.Należy oczekiwać, że leasing pozostanie nadal jedną z korzystniejszych opcji optymalizcji podatkowej dla firm.

Joanna Staniszewska, GO-leasing Warszawa

warszawa.go-leasing.pl

tel. 735 040 830