Jeszcze są pieniądze na rozwój firm w regionie Warmii i Mazur

znak PROGRAM REGIONALNYPrawie 4 mln euro ma do rozdysponowania Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury w najbliższym czasie. 25 czerwca 2012 r. uruchomiono dwa konkursy, dzięki którym firmy i instytucje z regionu mają szansę się rozwijać. O dofinansowanie można się starać w ramach Działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych i 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

O zaletach dofinansowania nie trzeba nikogo przekonywać. Dodatkowe pieniądze pomagają firmom rozwijać się, zwiększają ich konkurencyjność. Unijne fundusze wsparły już wiele przedsięwzięć na Warmii i Mazurach. Dzięki nim poprawia się także poziom życia mieszkańców, region staje się bardziej atrakcyjny dla turystów. Warto wspomnieć choćby o projekcie „PAMIĄTKA REGIONU WARMII I MAZUR” dofinansowanego z Działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych. W jego ramach zorganizowano konkurs na „pozyskanie pamiątki regionalnej jednoznacznie kojarzonej z Warmią i Mazurami, służącej promocji regionu oraz stanowiącej atrakcyjną pamiątkę dla turystów.” (z Regulaminu Konkursu). Przeprowadzono już dwie edycje tej ciekawej rywalizacji, trzecia obecnie trwa. Właśnie w tym roku zostanie wyłoniony, m.in. na drodze konsultacji społecznych, ten jedyny projekt, który będzie promował region.

Nie zapominajmy także o Festiwalu „Leśne Smaki” w Piszu – najsmaczniejszej imprezie na Mazurach, także dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur w 2010 r., czy projekcie „Wiejskie klimaty”, który stworzył sklep internetowy z regionalnymi produktami, wytwarzanymi według rodzinnej receptury, w oparciu o domowe sposoby.

W ramach Działania 7.1 interesującym projektem jest „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”. Do powstałej sieci szerokopasmowej, niezależnej od operatorów publicznych działających na terenie miasta, zostaną przyłączone m.in szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie. Efektem będzie 9 km wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego, umożliwiającego sprawną transmisję danych, obrazu i dźwięku.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W tym roku kolejne małe i średnie firmy oraz organizacje pozarządowe mogą złożyć swój wniosek o dofinansowanie ramach Działania 1.3. Przewidziano wsparcie dla projektów obejmujących przygotowanie promocji markowych produktów związanych z województwem warmińsko mazurskim czy uczestnictwo w targach, konferencjach, seminariach i wystawach. Fundusze unijne będą przeznaczone także na organizację i promocję wydarzeń lokalnych i regionalnych oraz projekty związane z marketingiem regionalnym (promocja regionalnej gospodarki poprzez organizację wydarzeń regionalnych i ponadlokalnych).

Wnioski, które zostaną zakwalifikowane do dofinansowania otrzymają wsparcie wysokości 10 000 – 1 500 000 PLN. Jest o co walczyć.

W ramach Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego o fundusze mogą ubiegać się w tym roku firmy i instytucje, które chcą rozwijać dostęp do szerokopasmowego Internetu. W tym przypadku minimalna kwota wsparcia finansowego to 50 000 PLN.

 

Składanie wniosku

Aby otrzymać dofinansowanie w ramach powyższych Działań, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego oraz w formie elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl. Firmy i instytucje mają na to czas do 3 sierpnia 2012 r. Jest jeszcze sporo czasu, dlatego warto się zastanowić i spróbować swoich sił.

 

Szczegółowe dokumentacje konkursowe dostępne są stronie: http://www.rpo.warmia.mazury.pl/

 

Więcej informacji:

Anna Kusak

Specjalista ds. marketingu i komunikacji

anna.kusak@netcentersolution.pl